CLOCK

Chào mừng quý vị đến với Website của Lê Minh Hoàng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

THI THU ĐH HOA (4mã đề)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Minh Hoàng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:21' 09-05-2010
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người

GD & Hà Nội
THPT
-----(((-----
Đề thi thử đại học năm 2010
Môn: hoá học
(Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề)
Mã đề: 001


Câu 1: Để đốt cháy hoàn toàn một mol ancol no, mạch hở X cần 3,5 mol O2, công thức cấu tạo thu gọn của ancol đó là:
A. C2H4(OH)2 B. C3H6(OH)3 C. C4H8(OH)2 D. C3H5(OH)3
Câu 2: Số đồng phân cấu tạo khi cho isopren cộng hợp với Br2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1 là bao nhiêu?
A. 1 đồng phân B. 2 đồng phân C. 3 đồng phân D. 4 đồng phân
Câu 3: Cho 1,97g dung dịch fomalin tác dụng với AgNO3/NH3 tạo ra 10,8 gam Ag thì nồng độ % của anđehit fomic trong dung dịch fomalin là:
A. 36,821% B. 38,071% C. 39,327% D. 41,023%
Câu 4: Trong các chất sau đây: Cu, Mg, Al, hợp kim Al-Cu, chất khi tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng bọt khí H2 mạnh nhất là:
A. Cu B. Mg C. Al D. Hợp kim Al-Cu
Câu 5: Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl, NaNO3, CuCl2, Cu(NO3)2 với cường độ dòng điện là 1,93 A đến khi bắt đầu có khí thoát ra ở catot thì dừnglại, thời gian điện phân là 1 giờ 40 phút. Khối lượng kim loại thoát ra ở catot là:
A. 7,68 gam B. 5,76 gam C. 3,84 gam D. 1,92 gam
Câu 6: Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu (trong đó Fe chiếm 36,84% về khối lượng) trong oxi, được 36,8 gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tan hoàn toàn trong V ml dung dịch HNO3 4 M đã lấy dư 30% so với lượng cần thiết, thu được 0,2 mol hỗn hợp khí NO, NO2 có tỉ khối so với H2 bằng 19. Giá trị của m và V lần lượt là:
A. 30,4 và 350 B. 28,0 và 400 C. 22,8 và 375 D. 30,4 và 455
Câu 7: Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1 M, rồi cô cạn dung dịch thì thu được 38,25 gam hỗn hợp muối. Phân tử A, B, C có đặc điểm là:
A. no. B. Có 1 liên kết π. C. Có 2 liên kết π. D. Có 1 liên kết ba.
Câu 8: Tơ nilon-6,6 là:
A. hexacloxiclohexan B. Poliamit của axit ađipicvà hexametylenđiamin
C. Poliamitcủa axit ε-aminocaproic D. Poli este của axit ađipic và etylen glicol
Câu 9: Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,546. Trong tự nhiên đồng có hai đồng vị Cu và Cu. Thành phần % số nguyên tử của Cu là:
A. 23,7% B. 26,3% C. 26,7% D. 27,3%
Câu 10: Trong dung dịch tồn tại cân bằng sau: CH3COOH CH3COO  + H + . Tác động làm giảm độ điện li của axit axetic trong dung dịch là:
A. Pha loãng dung dịch. B. Nhỏ vào dung dịch vài giọt dung dịch NaOH.
C. Nhỏ vào dung dịch vài giọt dung dịch Na2CO3. D. Nhỏ vào dung dịch vài giọt dung dịch HCl.
Câu 11: Hỗn hợp X gồm axit axetic và axit fomic (tỉ
 
Gửi ý kiến

ĐỀ THI ĐẠI HỌC 2009